ประเภทธุรกิจ

ผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ บริการทั้งทางบก,ทางเรือ,ทางน้ำ

บริการขนส่งโลจิสติกส์ รับฝากและรับขนส่งขนถ่ายสินค้า อุปโภค บริโภค วัตถุไวไฟ สารเคมี เครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ รับส่งสินค้า ท่าเรือ และ สนามบิน ทุกชนิด ทุกประเภท รับ-ส่ง สินค้าทั่วประเทศ บริการดี มีมาตราฐาน ด้วยราคาที่คุณพอใจ

รับขนส่งสินค้า กรุงเทพ-ภูเก็ต, รับเหมาส่งสินค้าทั่วประเทศ

ผู้ส่งออก, นำเข้า ตัวแทนออกของผ่านพิธีการศุลกากร และขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ทั้งที่กรุงเทพฯ และแหลมฉบัง

รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ด่วน กรุงเทพ-หาดใหญ่

บริการขนส่งทางเรือ ทั้งตู้เต็ม และตู้รวม (ตู้คอนเทนเนอร์), บริการขนส่งทางอากาศ, บริการด้านพิธีการศุลกากรทั้งหมด, บริการขนส่งถึงหน้าประตู, บริการบรรจุหีบห่อสินค้า, บริการออกสินค้าเพื่อแสดงนิทรรศการ, บริการจัดเก็บสินค้า และกระจายสินค้า, บริการเช่าคลังสินค้า, บริการขนส่งทางบกไปประเทศลาว, บริการจัดการสินค้าพิเศษ

>บริการ * การดำเนินพิธีการศุลกากร * กระบวนการเอกสารนำเข้าส่งออก * การบริการขนส่งทางอากาศและทางทะเล * การขนส่งทางทางบก * ประกันภัยในการขนส่งสินค้า * ยื่นภาษีนำเข้าและภาษีสรรพสามิต * การเบิกและการติดอากรแสตมป์ * การขอสิทธิพิเศษทางภาษี (เอฟทีเอ) * การขนส่งสินค้าผ่านแดน * การจองคลังสินค้า * ที่ปรึกษานำเข้าส่งออก

รับขนส่งของจาก จีน-ไทย

พรพนม ขนส่ง บริการงานขนส่งสินค้า ส่งวัสดุก่อสร้าง ขนส่งพาเลทไม้ สินค้าโรงงาน อะไหล่ชิ้นส่วน ทั่วประเทศไทย บริการรถบรรทุกต่อพ่วงขนส่ง 6 ล้อ 10 ล้อ รถบรรทุกสินค้า ไม่ว่าระยะทางใกล้หรือไกล เรายินดีให้บริการ โดยทีมงานมากประสบการณ์ มีความชำนาญเส้นทาง ขนส่งสินค้าปลอดภัย รับประกันคุณภาพ รวดเร็ว ทันใจ ไว้ใจให้เราขนส่งสินค้าของท่าน

บริการขนส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดและเหมาคัน โดยรถ10 ล้อ ระยะทางจากกรุงเทพถึงอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี