ประเภทธุรกิจ

นำเข้า-ส่งออก

ชิปปิ้ง

นำเข้า-ส่งออก

logistic ขนส่งสินค้าและบริการ

บริการรับส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริการรับส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ชิปปิ้ง

บริการส่งของ-สินค้าไปต่างประเทศ