ประเภทธุรกิจ

ผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ บริการทั้งทางบก,ทางเรือ,ทางน้ำ

บริการขนส่งโลจิสติกส์ รับฝากและรับขนส่งขนถ่ายสินค้า อุปโภค บริโภค วัตถุไวไฟ สารเคมี เครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ รับส่งสินค้า ท่าเรือ และ สนามบิน ทุกชนิด ทุกประเภท รับ-ส่ง สินค้าทั่วประเทศ บริการดี มีมาตราฐาน ด้วยราคาที่คุณพอใจ

รับขนส่งสินค้า กรุงเทพ-ภูเก็ต, รับเหมาส่งสินค้าทั่วประเทศ

ผู้ส่งออก, นำเข้า ตัวแทนออกของผ่านพิธีการศุลกากร และขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ทั้งที่กรุงเทพฯ และแหลมฉบัง

/ สินค้าหนัก, บริการรับส่งสินค้าระหว่างสายการบิน และตัวแทน

บริการรับ-ส่งสินค้าแบบเหมาคัน บริการส่งทั่วประเทศ บริการทั้ง ปิ๊คอัพ 6ล้อ 7.20เมตร(คอก/ตู้) 7-8ตัน 10ล้อ (คอก/ตู้) ไม่เกิน 15 ตัน

บริการด้านการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และสถานที่เก็บสินค้า

รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ด่วน กรุงเทพ-หาดใหญ่