ประเภทธุรกิจ

ส่งออกโคมไฟ โคมไฟตั้งโต๊ะ โคมไฟตั้งพื้น

ผลิตและส่งออกมะพร้าวน้ำหอม, พืชผักอินทรีย์ปลอดสารเคมี

ส่งออกสินค้าทุกประเภท ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า และอาหาร

ผลิตและส่งออกข้าว

การค้าระหว่างประเทศ นำเข้าและส่งออก อาหาร สินค้าภาคเกษตรกรรมฯ โทร 0-2764-7000, CUSTOMER SERVICE 0-2646-7200

ขนมอบกรอบ

ประกอบธุรกิจ นำเข้า และส่งออก สินค้าต่างๆมากมาย เช่น สินค้าเกษตร สัตว์ เครื่องเทศ เครื่องสำอาง สินค้าแปรรูปทุกชนิด เครื่องจักร เครื่องจักรกล เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น โดยมีกระบวนการทำงานอย่างมืออาชีพ ราคาถูก มีมาตรฐาน ส่งรวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัย ตรงต่อเวลา ต้องที่นี้ที่เดียว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอยู่ ผู้ส่งออกอาหารแห้ง