ประเภทธุรกิจ

ส่งออกโคมไฟ โคมไฟตั้งโต๊ะ โคมไฟตั้งพื้น

ผลิตและส่งออกมะพร้าวน้ำหอม, พืชผักอินทรีย์ปลอดสารเคมี

ส่งออกสินค้าทุกประเภท ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า และอาหาร

ผลิตและส่งออกข้าว

การค้าระหว่างประเทศ นำเข้าและส่งออก อาหาร สินค้าภาคเกษตรกรรมฯ โทร 0-2764-7000, CUSTOMER SERVICE 0-2646-7200

ขนมอบกรอบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอยู่ ผู้ส่งออกอาหารแห้ง

ส่งออกข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว ข้าวสาร ขายส่งอาหารแห้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยว)