ประเภทธุรกิจ

สินค้าโลจิสติกส์

ตัวแทนออกของ ขนส่งทางรถหกล้อ ภายในประเทศ

บริการรับส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริการรับส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เทรดดิ้ง ในและนอกประเทศ

เทรดดิ้ง ในและนอกประเทศ

นำเข้า-ส่งออก

บริการขนส่งสินค้าทั้งการนำเข้าและส่งออก บริการขนส่ง ทางเรือ ทางอากาศ ทางรถ ครบวงจร

บริการขนส่งสินค้า ทั้งทางน้ำและทางอากาศ