ต้องการทำเว็บทำโฆษณาออนไลน์ แต่เริ่มต้นไม่ถูก ทำเองไม่เป็น ไม่มีเวลา ไม่มีคนช่วยทำ ไม่รู้วิธีทำติดอันดับ Google หรือมีเว็บเก่าที่ไม่ได้พัฒนาจะจ้างบริษัท รับทำเว็บไซต์ก็สั่งงานไม่ถูก ฟังคำแนะนำไม่เข้าใจ ปัญหาเหล่านี้เราช่วยท่านได้

ทีมให้คำปรึกษาสื่อโฆษณาจาก บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”
ทีมให้คำปรึกษาสื่อโฆษณาจาก บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”

ทีมที่ปรึกษาโฆษณาของ Yellow Pages Online by AIS มีความรู้ความชำนาญและเข้าใจความต้องการ จะช่วยท่านก้าวไปโลกโฆษณาออนไลน์พร้อมๆกัน สร้างตัวตนที่น่าเชื่อถือบนโลกออนไลน์กับเว็บที่ช่วยรับรองธุรกิจท่านได้อย่างมั่นใจ

เรายังมีบริการ Digital Marketing มีอะไรดีๆ อีกมากมายถ้าได้ฟังได้เห็นแล้วต้องชอบ บริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสรับใช้ท่านนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วย ทีมงานที่ปรึกษาด้านสื่อโฆษณาดิจิทัล พร้อมให้คำแนะนำที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ.โอกาสนี้

ทีมให้คำปรึกษาสื่อโฆษณาจาก บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”

ทีมที่ปรึกษาโฆษณา

จากบมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”

คุณจันธนัญญ์ พัมพิเนีย สิริธนังคเวคิน

คุณจันธนัญญ์ พัมพิเนีย สิริธนังคเวคิน

Digital Marketing Consultant Asst-Director

คุณอุทุมพร วงษ์จำปา

คุณอุทุมพร วงษ์จำปา

Digital Marketing Consultant Manager

คุณจิราภา โถทอง

คุณจิราภา โถทอง

Digital Marketing Consultant Manager

คุณพัชราภรณ์ อดิเทพสถิต

คุณพัชราภรณ์ อดิเทพสถิต

Digital Marketing Consultant Manager

คุณพลวัฒน์ วัฒนะเลิศรัตน์

คุณพลวัฒน์ วัฒนะเลิศรัตน์

Digital Marketing Consultant Manager

คุณณัฐนรี สังคะวะดี

คุณณัฐนรี สังคะวะดี

(โบวี่)

Digital Marketing Consultant

คุณมนัญชยา เปี่ยมแสง

คุณมนัญชยา เปี่ยมแสง

(หยก)

Digital Marketing Consultant

คุณเพ็ญวิสาข์ ดวงสุวรรณ์

คุณเพ็ญวิสาข์ ดวงสุวรรณ์

(นุ่น)

Digital Marketing Consultant

คุณชัยชนะ ศรีปัญจากุล

คุณชัยชนะ ศรีปัญจากุล

(ฮาร์ท)

Digital Marketing Consultant

คุณสุรพล ชาติเจริญศุภชัย

คุณสุรพล ชาติเจริญศุภชัย

(พล)

Digital Marketing Consultant

คุณณัฐชา ขุนสุข

คุณณัฐชา ขุนสุข

(มิ้งค์)

Digital Marketing Consultant

คุณเปรมจิตร พระสุวรรณ

คุณเปรมจิตร พระสุวรรณ

(เปรม)

Digital Marketing Consultant

คุณนภัสวรรณ จันนาค

คุณนภัสวรรณ จันนาค

(หวาน)

Digital Marketing Consultant

คุณศิริลักษณ์ โภคทรัพย์

คุณศิริลักษณ์ โภคทรัพย์

(จีน)

Digital Marketing Consultant

คุณศิริรัตน์ ตั้นอุ้ย

คุณศิริรัตน์ ตั้นอุ้ย

(แตง)

Digital Marketing Consultant

คุณปรีชา อุ่นเมือง

คุณปรีชา อุ่นเมือง

(ภู)

Digital Marketing Consultant

คุณต้นน้ำ เกื้อสกุล

คุณต้นน้ำ เกื้อสกุล

(ต้นน้ำ)

Digital Marketing Consultant

คุณสุธิตา สภาพการ

คุณสุธิตา สภาพการ

(กัน)

Digital Marketing Consultant

คุณฑิยาภรณ์ เทียนชุบ

คุณฑิยาภรณ์ เทียนชุบ

(อุ๋ย)

Digital Marketing Consultant

Online Media Telesales

จากบมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”

คุณบุษกร จันทนานนท์

คุณบุษกร จันทนานนท์

(จอย)

Online Media Telesales

คุณโยษิตา ชีพไธสง

คุณโยษิตา ชีพไธสง

(แป๋ว)

Online Media Telesales

คุณณัฐติกา คุณารูป

คุณณัฐติกา คุณารูป

(แคท)

Online Media Telesales

คุณจันทนา เฉลี่ยดารา

คุณจันทนา เฉลี่ยดารา

(นินิว)

Online Media Telesales

คุณอัญชลีพร ขาวประทุม

คุณอัญชลีพร ขาวประทุม

(สายไหม)

Online Media Telesales

คุณปพิชญา พิมเสน

คุณปพิชญา พิมเสน

(เปิ้ล)

Online Media Telesales

คุณนริศรา ภักดี

คุณนริศรา ภักดี

(อัยซะห์)

Online Media Telesales

คุณฐิติกา บินโอมา

คุณฐิติกา บินโอมา

(ปลา)

Online Media Telesales

คุณสุจิตรา ชัยสังฆะ

คุณสุจิตรา ชัยสังฆะ

(ตูน)

Online Media Telesales

คุณลักษณ์นภา จริตกล้า

คุณลักษณ์นภา จริตกล้า

(จอย)

Online Media Telesales

คุณปฐมาภรณ์ ทองเงิน

คุณปฐมาภรณ์ ทองเงิน

(เเอปเปิ้ล)

Online Media Telesales

callcenter-icon

สนใจติดต่อลงโฆษณา

โทร. 0-2262-8888 ต่อ 8615, 8686 | จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

ติดต่อ