Business Type

สะดวกซัก ร้านชื่อ ซักดิ อบดิ ของเราเน้นบริการมีการรับส่ง ส่วนเต็นท์เป็นเต็นท์เอนกประสงค์ แล้วก็เต็นท์แคมป์ปิ้ง ก็ยังขายออนไลน์อยู่

บริการงานซักผ้าทุกชนิด ผ้าผืนโรงแรม ผ้าฟิตเนส ผ้า F&B ผ้าธุรกิจการขนส่งต่างๆ เช่น ผ้าสายการบิน ผ้าที่ใช้ภายในรถโดยสารขนส่ง และผ้าที่ใช้ในโดยสารรถไฟ บริการซักผ้าในงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมการผลิตอะไหล่และสแปร์ พาร์ท อุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทั้งบริการทำความสะอาดภาชนะ

ฟอกย้อมเสื้อผ้า

ย้อมผ้า

ซักย้อมผ้า

รับย้อมผ้า

รับฟอกย้อมผ้ายีนส์