ต้องการทำเว็บทำโฆษณาออนไลน์ แต่เริ่มต้นไม่ถูก ทำเองไม่เป็น ไม่มีเวลา ไม่มีคนช่วยทำ ไม่รู้วิธีทำติดอันดับ Google หรือมีเว็บเก่าที่ไม่ได้พัฒนาจะจ้างบริษัท รับทำเว็บไซต์ก็สั่งงานไม่ถูก ฟังคำแนะนำไม่เข้าใจ ปัญหาเหล่านี้เราช่วยท่านได้

ทีมให้คำปรึกษาสื่อโฆษณาจาก บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”
ทีมให้คำปรึกษาสื่อโฆษณาจาก บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”

ทีมที่ปรึกษาโฆษณาของ Yellow Pages Online by AIS มีความรู้ความชำนาญและเข้าใจความต้องการ จะช่วยท่านก้าวไปโลกโฆษณาออนไลน์พร้อมๆกัน สร้างตัวตนที่น่าเชื่อถือบนโลกออนไลน์กับเว็บที่ช่วยรับรองธุรกิจท่านได้อย่างมั่นใจ

เรายังมีบริการ Digital Marketing มีอะไรดีๆ อีกมากมายถ้าได้ฟังได้เห็นแล้วต้องชอบ บริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสรับใช้ท่านนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วย ทีมงานที่ปรึกษาด้านสื่อโฆษณาดิจิทัล พร้อมให้คำแนะนำที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ.โอกาสนี้

ทีมให้คำปรึกษาสื่อโฆษณาจาก บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”

ทีมที่ปรึกษาโฆษณา

จากบมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”

คุณจันธนัญญ์ พัมพิเนีย สิริธนังคเวคิน
Miss Chunthanun Pampeenea Siridhanangkavegin

Acting Digital Marketing Consultant Director

คุณพัชราภรณ์ อดิเทพสถิต
Miss Patcharaporn Aditapsatid

Digital Marketing Consultant Manager caret-square-up

คุณมนัญชยา ปูไฝ
Miss Mananchaya Piemsang
(Yok)

Digital Marketing Consultant

คุณต้นน้ำ เกื้อสกุล
Miss Tonnum Keasakul
(Ton)

Digital Marketing Consultant

คุณนภัสวรรณ จันนาค
Miss Napassawan Jannak
(Whan)

Digital Marketing Consultant

คุณรัตนา แซ่จิว
Miss Rattana Saejiew
(Jeep)

Digital Marketing Consultant

คุณฑิยาภรณ์ เทียนชุบ
Miss Tiyaporn Thianchub
(Auii)

Digital Marketing Consultant

คุณอัญชลีพร ขาวประทุม
Miss Oanchaliphon Khaoprathum
(Saimaii)

Digital Marketing Consultant

คุณอุทุมพร วงษ์จำปา
Miss Authumporn Wongjampa

Digital Marketing Consultant Manager caret-square-up

คุณณัฐนรี สังคะวะดี
Miss Nautnaree Sangkavadee
(Bovy)

Digital Marketing Consultant

คุณสุธิตา สภาพการ
Miss Sutita Saphapkarn
(Gun)

Digital Marketing Consultant

คุณศิริรัตน์ ตั้นอุ้ย
Miss Sirirat Tanaui
(Tang)

Digital Marketing Consultant

คุณบุษกร จันทนานนท์
Mrs.Bussakorn Chanthananont
(Join)

Digital Marketing Consultant

คุณจันทนา เฉลี่ยดารา
Miss Jantana Chaliadara
(Ninew)

Digital Marketing Consultant

คุณณัฐติกา คุณารูป
Miss Nattika Kunarup
(Kat)

Digital Marketing Consultant

คุณจิราภา โถทอง
Miss Jirapa Thothong

Digital Marketing Consultant Manager caret-square-up

คุณเปรมจิตร พระสุวรรณ
Miss Premjit Prasuwan
(Prem)

Digital Marketing Consultant

คุณศิริลักษณ์ โภคทรัพย์
Miss Siriluk Pokcasub
(Jeen)

Digital Marketing Consultant

คุณกชมล วรรณภิระ

Miss Kochamol Wanpira
(Kim)

Digital Marketing Consultant

กนกรัตน์ รักกุศล
Miss Kanokrut Rukkusol
(Tik)

Digital Marketing Consultant

คุณโยษิตา ชีพไธสง
Miss Yosita Cheepthaisong
(Paew)

Digital Marketing Consultant

คุณพลวัฒน์ วัฒนะเลิศรัตน์
Mr.Ponlawat Wattanalertrat

Digital Marketing Consultant Manager caret-square-up

คุณชัยชนะ ศรีปัญจากุล
Mr.Chaichana Sripanjakul
(Heart)

Digital Marketing Consultant

คุณณัฐชา ขุนสุข
Miss Natcha Kunsug
(Mink)

Digital Marketing Consultant

คุณนฤมล โปราหา
Miss Narumon Poraha
(Som)

Digital Marketing Consultant

คุณปรีชา อุ่นเมือง
Mr.Preecha Aunmueng
(Phoo)

Digital Marketing Consultant

คุณลักษณ์นภา จริตกล้า
Miss Lucknapha Jaritkla
(Joy)

Digital Marketing Consultant

Online Media Telesales

จากบมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”

คุณอชิรญา รุ่นใหม่

Miss Achiraya Runmai
(Namwan)

Online Media Telesales

คุณหทัยรัตน์ เชื้อคล้ำ

Miss Hathairat Chuaklam
(Pueng)

Online Media Telesales

คุณอรรถพล โชติประดิษฐ
Mr. Autthaphon Chotipradit
(First)

Online Media Telesales

Online Media Telesales (OCC)

จากบมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”

คุณอาซูรา มะมิง
Miss Arsura Maming
(Daw)

Online Media Telesales (OCC)

คุณฐณัชชา หรรษา

Miss Thanatcha Hansa
(Aern)

Online Media Telesales (OCC)

callcenter-icon

สนใจติดต่อลงโฆษณา

โทร. 0-2262-8888 ต่อ 8615, 8686 | จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

ติดต่อ