ต้องการทำเว็บทำโฆษณาออนไลน์ แต่เริ่มต้นไม่ถูก ทำเองไม่เป็น ไม่มีเวลา ไม่มีคนช่วยทำ ไม่รู้วิธีทำติดอันดับ Google หรือมีเว็บเก่าที่ไม่ได้พัฒนาจะจ้างบริษัท รับทำเว็บไซต์ก็สั่งงานไม่ถูก ฟังคำแนะนำไม่เข้าใจ ปัญหาเหล่านี้เราช่วยท่านได้

ทีมให้คำปรึกษาสื่อโฆษณาจาก บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”
ทีมให้คำปรึกษาสื่อโฆษณาจาก บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”

ทีมที่ปรึกษาโฆษณาของ Yellow Pages Online by AIS มีความรู้ความชำนาญและเข้าใจความต้องการ จะช่วยท่านก้าวไปโลกโฆษณาออนไลน์พร้อมๆกัน สร้างตัวตนที่น่าเชื่อถือบนโลกออนไลน์กับเว็บที่ช่วยรับรองธุรกิจท่านได้อย่างมั่นใจ

เรายังมีบริการ Digital Marketing มีอะไรดีๆ อีกมากมายถ้าได้ฟังได้เห็นแล้วต้องชอบ บริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสรับใช้ท่านนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วย ทีมงานที่ปรึกษาด้านสื่อโฆษณาดิจิทัล พร้อมให้คำแนะนำที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ.โอกาสนี้

ทีมให้คำปรึกษาสื่อโฆษณาจาก บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”

ทีมที่ปรึกษาโฆษณา

จากบมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”

คุณจันธนัญญ์ พัมพิเนีย สิริธนังคเวคิน

Miss Chunthanun Pampeenea Siridhanangkavegin

Digital Marketing Consultant Asst-Director

คุณอุทุมพร วงษ์จำปา

Miss Authumporn Wongjampa

Digital Marketing Consultant Manager

คุณจิราภา โถทอง

Miss Jirapa Thothong

Digital Marketing Consultant Manager

คุณพัชราภรณ์ อดิเทพสถิต

Miss Patcharaporn Aditapsatid

Digital Marketing Consultant Manager

คุณพลวัฒน์ วัฒนะเลิศรัตน์

Mr.Ponlawat Wattanalertrat

Digital Marketing Consultant

คุณณัฐนรี สังคะวะดี

Miss Nautnaree Sangkavadee

(Bovy)

Digital Marketing Consultant

คุณมนัญชยา เปี่ยมแสง

Miss Mananchaya Piemsang

(Yok)

Digital Marketing Consultant

คุณเพ็ญวิสาข์ ดวงสุวรรณ์

Miss Penwisa Daungsuwan

(Nun)

Digital Marketing Consultant

คุณชัยชนะ ศรีปัญจากุล

Mr.Chaichana Sripanjakul

(Heart)

Digital Marketing Consultant

คุณสุรพล ชาติเจริญศุภชัย

Mr.Surapol Chatcharoensuppachai

(pol)

Digital Marketing Consultant

คุณณัฐชา ขุนสุข

Miss Natcha Kunsug

(Mink)

Digital Marketing Consultant

คุณเปรมจิตร พระสุวรรณ

Miss Premjit Prasuwan

(Prem)

Digital Marketing Consultant

คุณนภัสวรรณ จันนาค

Miss Napassawan Jannak

(Whan)

Digital Marketing Consultant

คุณศิริลักษณ์ โภคทรัพย์

Miss Siriluk Pokcasub

(Jeen)

Digital Marketing Consultant

คุณศิริรัตน์ ตั้นอุ้ย

Miss Sirirat Tanaui

(Tang)

Digital Marketing Consultant

คุณปรีชา อุ่นเมือง

Mr.Preecha Aunmueng

(Phoo)

Digital Marketing Consultant

คุณต้นน้ำ เกื้อสกุล

Miss Tonnum Keasakul

(Ton)

Digital Marketing Consultant

คุณสุธิตา สภาพการ

Miss Sutita Saphapkarn

(Gun)

Digital Marketing Consultant

คุณฑิยาภรณ์ เทียนชุบ

Miss Tiyaporn Thianchub

(Auii)

Digital Marketing Consultant

Online Media Telesales

จากบมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”

คุณบุษกร จันทนานนท์

Mrs.Bussakorn Chanthananont

(Join)

Online Media Telesales

คุณโยษิตา ชีพไธสง

Miss Yosita Cheepthaisong

(Paew)

Online Media Telesales

คุณณัฐติกา คุณารูป

Miss Nattika Kunarup

(Kat)

Online Media Telesales

คุณจันทนา เฉลี่ยดารา

Miss Jantana Chaliadara

(Ninew)

Online Media Telesales

คุณอัญชลีพร ขาวประทุม

Miss Oanchaliphon Khaoprathum

(Saimaii)

Online Media Telesales

คุณปพิชญา พิมเสน

Miss Papichaya Pimsan

(Ple)

Online Media Telesales

คุณนริศรา ภักดี

Miss Narissara Pakdee

(Aisa)

Online Media Telesales

คุณฐิติกา บินโอมา

Miss Titika Binoma

(Plaa)

Online Media Telesales

คุณสุจิตรา ชัยสังฆะ

Miss Sujitra Chaisangka

(Toon)

Online Media Telesales

คุณลักษณ์นภา จริตกล้า

Miss Lucknapha Jaritkla

(joy)

Online Media Telesales

คุณปฐมาภรณ์ ทองเงิน

Miss Pathamaporn Thongngern

(Apple)

Online Media Telesales

callcenter-icon

สนใจติดต่อลงโฆษณา

โทร. 0-2262-8888 ต่อ 8615, 8686 | จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

ติดต่อ