Business Type

ผู้ผลิตและนำเข้าจำหน่าย ผลิตสีย้อมผ้า สีพิมพ์ผ้า ผงฟอกนวล เคมีภัณฑ์ทุกชนิด โซดาไฟ (SODA ASH) เคมีสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ ฟอกหนัง ฟิล์มสำหรับพิมพ์ลายผ้า หมึกสำหรับเครื่อง Plotter ยางปาดสี ผ้าสกรีน

รับย้อมผ้า

สิ่งทอ

สิ่งทอผ้าม้วน

ย้อมเส้นด้าย

ผู้ผลิตและนำเข้าจำหน่าย ผลิตสีย้อมผ้า สีพิมพ์ผ้า ผงฟอกนวล เคมีภัณฑ์ทุกชนิด โซดาไฟ (SODA ASH) เคมีสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ ฟอกหนัง ฟิล์มสำหรับพิมพ์ลายผ้า หมึกสำหรับเครื่อง Plotter ยางปาดสี ผ้าสกรีน

ผู้ผลิตและนำเข้าจำหน่าย ผลิตสีย้อมผ้า สีพิมพ์ผ้า ผงฟอกนวล เคมีภัณฑ์ทุกชนิด โซดาไฟ (SODA ASH) เคมีสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ ฟอกหนัง ฟิล์มสำหรับพิมพ์ลายผ้า หมึกสำหรับเครื่อง Plotter ยางปาดสี ผ้าสกรีน

รับย้อมเส้นใย และใยดิบ ทั้ง. คอตต้อน และโพลีย์เอสเตอร์ ทุกสีตามสั่ง

โรงย้อมผ้า

ย้อมผ้า