Business Type

เกลือป่นคุณภาพพิเศษ 99.9% ผสมไอโอดีน (trs refined salt moisture content 0.15% max.) ฉลากเขียวคาดส้ม ขนาด 50 กก. เกลือป่นสำหรับใส่สระว่ายน้ำ (trs pool salt) ฉลากสีฟ้าคาดน้ำเงิน ขนาด 25 กก.

เกลือเพชรสาคร ผลิตเกลือคุณภาพ ป้อนให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ห้องเย็น การถนอมอาหารตากแห้ง ของหมักดอง สำหรับการเกษตร   ผู้ผลิต เกลือแกง บรรจุถุงสำเร็จรูปขายส่งให้กับร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ห้างโมเดิร์นเทรด เกลือสำหรับสระว่ายน้ำ

Salt,  Fine salt ,  Refined salt , Table salt, Edible salt , Industrial salt , Sodium chloride, pure sodium chloride    

Salt

Salt,  Fine salt ,  Refined salt , Table salt, Edible salt , Industrial salt , Sodium chloride, pure sodium chloride    

Salt,  Fine salt ,  Refined salt , Table salt, Edible salt , Industrial salt , Sodium chloride, pure sodium chloride    

Salt,  Fine salt ,  Refined salt , Table salt, Edible salt , Industrial salt , Sodium chloride, pure sodium chloride    

INDUSTRIAL SALT TABLE SALT COOKING SALT

INDUSTRIAL SALT TABLE SALT COOKING SALT

SALT