ประเภทธุรกิจ

เกลือป่นคุณภาพพิเศษ 99.9% ผสมไอโอดีน (trs refined salt moisture content 0.15% max.) ฉลากเขียวคาดส้ม ขนาด 50 กก.       เกลือป่นสำหรับใส่สระว่ายน้ำ (trs pool salt) ฉลากสีฟ้าคาดน้ำเงิน ขนาด 25 กก.

เกลือเม็ดคัดพิเศษ-เกลือบริโภค เกลือมะขามจิ๊ดจ๊าด เกลือปลาสวยงาม เกลือแช่ผัก/ผลไม้ เกลือหมักแป้งทุกชนิด เกลือล้างเรซิน/ล้างเครื่องกรอง เกลือปั่นพริกแกง เกลือนึ่งปลาทู, เกลือแช่หมึก, เกลือหมักซอส-ซีอิ้ว-น้ำปลา เกลือปลาสวยงาม เกลือโรงน้ำแข็งหลอด ราคาส่ง ขายส่งเกลือเม็ดกลาง ราคาส่ง จาก petch sakorn sea salt

ผ่านการกำจัดสารโลหะหนัก จึงทำให้รสชาติอาหารไม่เผื่อน แห้งสนิท ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่ชื้นแฉะหรือไหลเยิ้ม สามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานาน มีส่วนผสมของไอโอดีน ช่วยป้องกันโรคคอพอก และโรคปัญญาอ่อนจากการขาดสารไอโอดีนได้ ใช้ในอุตหสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรส เกลือบริสุทธิ์ 99.9% ( DRIED REFINED SALT

ผ่านการกำจัดสารโลหะหนัก จึงทำให้รสชาติอาหารไม่เฝื่อน แห้งสนิท ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่ชื้นแฉะหรือไหลเยิ้ม สามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานาน มีส่วนผสมของไอโอดีน ช่วยป้องกันโรคคอพอก และโรคปัญญาอ่อนจากการขาดสารไอโอดีนได้ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรส เกลือบริสุทธิ์ 99.9% ( DRIED REFINED SALT

ผ่านการกำจัดสารโลหะหนัก จึงทำให้รสชาติอาหารไม่เผื่อน แห้งสนิท ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่ชื้นแฉะหรือไหลเยิ้ม สามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานาน มีส่วนผสมของไอโอดีน ช่วยป้องกันโรคคอพอก และโรคปัญญาอ่อนจากการขาดสารไอโอดีนได้ ใช้ในอุตหสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรส เกลือบริสุทธิ์ 99.9% ( DRIED REFINED SALT

ผ่านการกำจัดสารโลหะหนัก จึงทำให้รสชาติอาหารไม่เฝื่อน แห้งสนิท ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่ชื้นแฉะหรือไหลเยิ้ม สามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานาน มีส่วนผสมของไอโอดีน ช่วยป้องกันโรคคอพอก และโรคปัญญาอ่อนจากการขาดสารไอโอดีนได้ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรส เกลือบริสุทธิ์ 99.9% ( DRIED REFINED SALT

เกลือบริสุทธิ์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน เกลือปรุงรส เกลือสำหรับทางการแพทย์

เกลือบริสุทธิ์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน เกลือปรุงรส เกลือสำหรับทางการแพทย์

ผู้ผลิตและจำหน่าย เกลือเม็ด เกลือป่น เกลือน้ำ เกลือบริสุทธิ์ เกลืออุตสาหกรรม เกลือทะเล เกลือสินเธาว์

เกลือ ผู้ผลิต และ จำหน่ายเกลือเม็ด เกลือป่น เกลือบริสุทธิ์ ได้รับมาตรฐาน ISO เกลือ AUSTRALIA