ประเภทธุรกิจ

เกลือป่นคุณภาพพิเศษ 99.9% ผสมไอโอดีน (trs refined salt moisture content 0.15% max.) ฉลากเขียวคาดส้ม ขนาด 50 กก.       เกลือป่นสำหรับใส่สระว่ายน้ำ (trs pool salt) ฉลากสีฟ้าคาดน้ำเงิน ขนาด 25 กก.

เกลือเพชรสาคร ผลิตเกลือคุณภาพ ป้อนให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ห้องเย็น การถนอมอาหารตากแห้ง ของหมักดอง สำหรับการเกษตร   ผู้ผลิต เกลือแกง บรรจุถุงสำเร็จรูปขายส่งให้กับร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ห้างโมเดิร์นเทรด เกลือสำหรับสระว่ายน้ำ

hyprochlorite 65% (คลอรีนผง), calcium lactate (แคลเซียมแลคเตท), camphor powder (การบูร), carbolic acid กรดคาร์บอนิก ฟีนอล (phenol crystal), caramel (คาราเมล), carbopol 940 (คาร์โบพอล 940), castor oil pure (น้ำมันละหุ่งบริสุทธิ์), citric acid (กรดมะนาว), c.m.c. sodium (carboxymethylcellulose sodium salt

ผ่านการกำจัดสารโลหะหนัก จึงทำให้รสชาติอาหารไม่เผื่อน แห้งสนิท ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่ชื้นแฉะหรือไหลเยิ้ม สามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานาน มีส่วนผสมของไอโอดีน ช่วยป้องกันโรคคอพอก และโรคปัญญาอ่อนจากการขาดสารไอโอดีนได้ ใช้ในอุตหสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรส เกลือบริสุทธิ์ 99.9% ( DRIED REFINED SALT

ผ่านการกำจัดสารโลหะหนัก จึงทำให้รสชาติอาหารไม่เฝื่อน แห้งสนิท ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่ชื้นแฉะหรือไหลเยิ้ม สามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานาน มีส่วนผสมของไอโอดีน ช่วยป้องกันโรคคอพอก และโรคปัญญาอ่อนจากการขาดสารไอโอดีนได้ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรส เกลือบริสุทธิ์ 99.9% ( DRIED REFINED SALT

ผ่านการกำจัดสารโลหะหนัก จึงทำให้รสชาติอาหารไม่เผื่อน แห้งสนิท ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่ชื้นแฉะหรือไหลเยิ้ม สามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานาน มีส่วนผสมของไอโอดีน ช่วยป้องกันโรคคอพอก และโรคปัญญาอ่อนจากการขาดสารไอโอดีนได้ ใช้ในอุตหสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรส เกลือบริสุทธิ์ 99.9% ( DRIED REFINED SALT

ผ่านการกำจัดสารโลหะหนัก จึงทำให้รสชาติอาหารไม่เฝื่อน แห้งสนิท ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่ชื้นแฉะหรือไหลเยิ้ม สามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานาน มีส่วนผสมของไอโอดีน ช่วยป้องกันโรคคอพอก และโรคปัญญาอ่อนจากการขาดสารไอโอดีนได้ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรส เกลือบริสุทธิ์ 99.9% ( DRIED REFINED SALT

เกลือบริสุทธิ์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน เกลือปรุงรส เกลือสำหรับทางการแพทย์

เกลือบริสุทธิ์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน เกลือปรุงรส เกลือสำหรับทางการแพทย์

ผู้ผลิตและจำหน่าย เกลือเม็ด เกลือป่น เกลือน้ำ เกลือบริสุทธิ์ เกลืออุตสาหกรรม เกลือทะเล เกลือสินเธาว์