Business Type

accepting procurement of fruits, vegetables, dried fruits from all over the world.

ผักและผลไม้สด

ผักและผลไม้ ส่งออกต่างประเทศ

จำหน่ายปลีกและส่งสับปะรดภูแล บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

ส่งออกมังคุด, ลำใย, ลิ้นจี่, มะม่วงน้ำดอกไม้, กระเจี๊ยบเขียว, ดอกกล้วยไม้สด ไปจำหน่ายที่ออสเตรเลีย

ส่องออกผลไม้

ผลิตผัก ผลไม้ ปลอดสาร และแปรรูปกล้วย ขายที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ตลาดนัดสีเขียว และจัดส่งจำหน่ายทางไปรษณีย์ ส่งผักปลอดสารตามบ้าน ให้บริการอบรมการทำเกษตร สถานที่ศึกษาดูงาน มีที่พักให้ และบริการอาหารจากในสวน ร่องเรือชมสวน

แปลงปลูกสตอเบอรี่ระบบไฮโดรโปนิกส์แห่งแรกของประเทศไทย และผักสลัด สามารถเก็บในแปลงได้เลย เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าศึกษาดูงาน หรือเยี่ยมชมได้ทั้งวัน มีลานกางเต็นท์ให้สัมผัสอากาศดีๆ บนเขาค้อด้วย

จำหน่ายผักสดเช่นแครอทออสเตรเลีย,แครอทนิวซีแลนด์,แครอทจีน,มันฝรั่งสำหรับทำมันเกลียว,มันซุป,มันฝรั่งไทย-นอ,กระเทียม,หอมหัวใหญ่,หอมแขก,ขิงไทย-จีนและผลไม้

จำหน่ายผักสดรวมถึงผลไม้อินทรีย์ และสมุนไพรต่างๆ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ เช่น ชาสมุนไพร เครื่องปรุงรส ไข่เค็ม และสินค้าแปรรูป Homemade ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (มกท.) และมาตรฐานสหพันธ์เกษตรอินทรีย์มีกิจกรรมน่ารักๆ เวิร์คช็อปทำไอกรีม ทำไข่เค็ม ทำปุ๋ย ทำน้ำสลัด และอื่นๆอีกมากมาย