Business Type

เปลี่ยนปะเก็นฝาถังหม้อแปลง เปลี่ยนบุชชิ่งแรงสูง-แรงต่ำ บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี pm ตรวจตู้ mdb, db panel ตรวจรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี และตรวจรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าอาคารประจำปี ตรวจสอบจุดร้อนด้วยกล้อง thermoscan เซ็นรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโดยวิศวกรระดับสามัญวิศวกร

รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน

ผู้รับเหมาซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกลอาคาร

ซ่อมแซม ปรับปรุง ภายนอกอาคาร (ทาสี, ซ่อมรั่วซึม, ติดตั้งกระจก, ทำความ สะอาดภายนอกอาคาร, งานกันซึมผนัง, งานกันซึมดาดฟ้า, งานปรับปรุงอื่นๆ)

ซ่อมแซม ปรับปรุง ภายนอกอาคาร (ทาสี, ซ่อมรั่วซึม, ติดตั้งกระจก, ทำความ สะอาดภายนอกอาคาร, งานกันซึมผนัง, งานกันซึมดาดฟ้า, งานปรับปรุงอื่นๆ)

รับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

บริการซ่อมบำรุงเหล็ก เช็คความหนาวของเหล็กโดยไม่ต้องตัดท่อ รับซ่อมท่อรั่ว

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

การติดตั้งไฟฟ้า