ประเภทธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี พาวเวอร์ แอนด์ คูล เซอร์วิส คือผู้ชำนาญในการให้บริการรับเหมาซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกลอาคาร รวมทั้งบริการ รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าในบ้าน โรงงาน แอร์บ้าน แอร์โรงงาน และโซล่าเซลล์

ซ่อมแซม ปรับปรุง ภายนอกอาคาร (ทาสี, ซ่อมรั่วซึม, ติดตั้งกระจก, ทำความ สะอาดภายนอกอาคาร, งานกันซึมผนัง, งานกันซึมดาดฟ้า, งานปรับปรุงอื่นๆ)

รับเหมาซ่อม และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ซ่อมแซม ปรับปรุง ภายนอกอาคาร (ทาสี, ซ่อมรั่วซึม, ติดตั้งกระจก, ทำความ สะอาดภายนอกอาคาร, งานกันซึมผนัง, งานกันซึมดาดฟ้า, งานปรับปรุงอื่นๆ)

บริการดำเนินงานระบบต่างๆ ไฟฟ้า ประปา และงานซ่อมบำรุงทุกชนิด

บริษัทเกี่ยวกับโครงการบ้านและที่ดิน อสังหาริมทรัพย์

บริการระบบไฟฟ้าในอาคารทั่วไป ดูแลระบบ