Business Type

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด บริการจัดการวัสดุเหลือใช้ งานคลีนบ่อ กากตะกอน กากอุตสาหกรรม  รับกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม กำจัดน้ำเสีย กำจัดกากตะกอนน้ำเสีย รับเผาทำลายกากอุตสาหกรรม เผาทำลายกากอุตสาหกรรมในเตาปูนซีเมนต์     ซึ่งการทำลายกากของเสียอุตสาหกรรมนี้ทำโดยการเผาในเตาปูนซีเมนต์

บริการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดยังโรงงานกำจัดที่ได้มาตรฐาน ; มีรถกระบะรับส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ Tel. 081-2051673