ประเภทธุรกิจ

ทั่วจังหวัดสงขลา กำจัดสิ่งปฏิกูลอุดตันท่อ น้ำเสียน้ำทิ้งไหลคล่องไหลสะดวก หายอุดตัน เรียกง่ายมาเร็ว รู้จริงเป็นงานบริการไว ในราคายุติธรรม ตัดกังวลแก้ปัญหาความทุกข์ผู้ใช้ห้องน้ำและห้องครัว จ้างรถดูดส้วม เรียกช่าง ทะลวงท่อ สงขลา เรียกได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน บริการด่วนพื้นที่ หาดใหญ่ บางกล่ำ ควนเนียน

ล้างบ่อบำบัด สูบน้ำเสียและล้างทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน บริการล้างบ่อดักไขมัน บ่อโคลน บ่อเลน ภายในโรงงาน สมุทรปราการ บริการลอกท่อ ลอกรางระบายน้ำ (รางปิด-รางเปิด) รางน้ำฝน รางน้ำเสีย ภายในโรงงาน สมุทรปราการ ให้บริการทุกวัน เข้าพื้นที่ทำงานในวันหยุดไม่กระทบเวลาทำงานของคนงาน บริการในเขตพื้นที่สมุทรปราการ

รถสูบกากตะกอน-สูบเลน-สูบไขมัน-สูบน้ำเสียโรงงานทุกชนิด อยุธยา รับกำจัดคราบน้ำมันที่ล้างเครื่องจักรกลโรงงาน อยุธยา เคมีชนิดเจือจาง ท่อระบายน้ำตัน น้ำเสียน้ำทิ้งระบายไม่ไป บริการลอกท่อระบายน้ำ อยุธยา ลอกท่อน้ำทิ้ง-ลอกบ่อน้ำเสีย ลอกรางระบายน้ำ บริการล้างพื้นโรงงาน ล้างบ่อบำบัดน้ำเสีย แก้ไขต่อเติมบ่อพักน้ำเสีย

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด บริการจัดการวัสดุเหลือใช้ งานคลีนบ่อ กากตะกอน กากอุตสาหกรรม  รับกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม กำจัดน้ำเสีย กำจัดกากตะกอนน้ำเสีย รับเผาทำลายกากอุตสาหกรรม เผาทำลายกากอุตสาหกรรมในเตาปูนซีเมนต์     ซึ่งการทำลายกากของเสียอุตสาหกรรมนี้ทำโดยการเผาในเตาปูนซีเมนต์

บริการของเรา *Co-incineration การเผาทำลายกากของเสียอุตสาหกรรมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Rotary Kiln) เป็นเทคโนโลยีที่ยอมรับในสากล และเป็นวิธีที่ดีที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน การกำจัดของเสียอุตสาหกรรมด้วยวิธีการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ที่มีอุณหภูมิสูง *Recycle เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ

บริการสูบส้วม กำจัดของเสีย กำจัดสิ่งปฏิกูล สูบส้วมเชียงใหม่ กำจัดของเสียเชียงใหม่ บริการ 24 ชั่วโมง กำจัดของเสียภาคเหนือ

รับบริการดูดส้วม สิ่งปฏิกูล ลอกท่อ ท่อตัน พร้อมให้คำปรึกษา

รับดูดสิ่งปฎิกูล สูบส้วม รับแก้ไขท่อน้ำคัน ลอกท่อ ล้างบ่อ รับสูบน้ำเสีย ไขมัน รับแก้ปัญหาห้องน้ำเต็มเร็ว ดูดเลนและน้ำมัน ตามบ้านและโรงงาน

บริการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดยังโรงงานกำจัดที่ได้มาตรฐาน ; มีรถกระบะรับส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ Tel. 081-2051673