ประเภทธุรกิจ

gel (ซิลิก้าเจล), sodium benzoate (ผงกันบูด), sodium bicarbonate (ผงฟู เบคกิ้งโซดา baking soda), sodium carbonate light (โซดาผง), sodium chloride (i.v. grade) เกลือบริสุทธิ์, sodium citrate, sodium hydroxide (pellets) โซดาไฟ), sodium hyprochlorite 10% คลอรีนน้ำ, sodium lauryl sulphate, sodium metabisulphate

สารดูดความชื้น สำหรับอุตสาหกรรม ทุกประเภท ได้แก่ Silica gel, Dry-Pak, Molecular Sieves ในซองบรรจุภัณฑ์ ทุก ประเภท ทุกชนิด

สารดูดความชื้น SILICA GEL MOLECVLAR SIEVE ACTIVATED ALUMINA กาวตะปู MAXBONDสำหรับยึดวัดุ 2 ชนิดให้ติดกัน ทรายแมว KAT CRYSTALS สำหรับให้แมวอุจจาระ ปัสสาวะ

สารดูดความชื้น สำหรับอุตสาหกรรม ทุกประเภท ได้แก่ Silica gel, Dry-Pak, Molecular Sieves ในซองบรรจุภัณฑ์ ทุก ประเภท ทุกชนิด

สารดูดความชื้น สำหรับอุตสาหกรรม ทุกประเภท ได้แก่ Silica gel, Dry-Pak, Molecular Sieves ในซองบรรจุภัณฑ์ ทุก ประเภท ทุกชนิด

เคมีภัณฑ์สำหรับการวิเคราะห์ ในห้องปฎิบัติการ (LAB) น้ำกลั่นบริสุทธิ์ (D.I.Water) สำหรับ งานวิเคราะห์และอุตสาหกรรม สารดูดความชื้น (Silica Gel) แบบซอง และแบบกิโลกรัม เคมีวิเคราะห์ เครื่องแก้ว อาหารเลี้ยงเชื้อ

gel blue ซิลิก้าเจล สีน้ำเงิน silica gel white ซิลิก้าเจล สีขาว silica gel orange ซิลิก้าเจล สีส้ม สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ tel : 02-320-0744, 02-320-0745

นำเข้าและจำหน่าย วัตถุกันชื้น วัตถุดูดความชื้น วัตถุดูดออกซิเจน สารกันชื้น สารดูดความชื้น ซิลิก้าเจล Silica gel

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ซิลิกาเจล สารดูดความชื้นสำหรับอุตสาหกรรม ทุกชนิด เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิค สี และหมึก

"สารดูดความชื้น ( Desiccant) 1.ซิลิก้าเจล ( SATO - Silica Gel) 2. เคลย์ ดินดูดความชื้น ( Go-Dri Activated Clay ) 3. ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ / สารดูดออกซิเจน ( SATO Oxygen Absorber )"