ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายและจัดหาเครื่อง HPLC ,GC ใหม่และมือสอง จำหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในห้องทดลองทุกชนิด รับซ่อมตู้อบ,เตาเผา รับซ่อมเครื่อง HPLC, GC, GCMS และรับสอบเทียบ HPLC, GC

เครื่องมือวัดในห้องแล๊ป

จำหน่ายอุปกรณ์ และเครื่องใช้ในห้องทดลอง

เครื่องมือทดสอบดินและคอนกรีต

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทุกชนิด

ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองในกระบวนการผลิต ในห้องคลีนรูม เครื่องมือ

ผลิตตู้ดูดควัน

จำหน่ายอุปกรณ์ และเครื่องใช้ในห้องทดลอง

จำหน่ายเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในห้องแล็ป