ประเภทธุรกิจ

., วางระบบบัญชี system accounting, ตรวจสอบบัญชี audit, ที่ปรึกษาธุรกิจ business consultants, รับทำเงินเดือน salary

Realestate Agency, Real Estate Developer Business Consultants

รับทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษา

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้คำปรึกษา ทางการเงิน, การตลาด และกลยุทธ ทางธุรกิจ

บริการทำบัญชี

Hotel Rich บริการให้คำปรึกษาด้านการขายและการตลาด สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ต ทั่วประเทศการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด โดยระบบ Globla Network’s,B2B,B2C,OTA,E-Commerce,DMC,แบ่งตาม Market Segments รวมถึง การออกแบบ Strategy,Marketing

บริการให้คำปรึกษา และจัดการฝึกอบรม ระบบมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GMP&HACCP, IATF 16949 บริการออกแบบและจัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริการดูแลรักษาระบบISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GMP&HACCP, IATF 16949 บริการจัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณ์

เป็นตัวแทนในการซื้อขายธุรกิจ

ที่ปรึกษาด้านการจัดการโครงการ การเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจัดการกับปัญหาพื้นฐานที่องค์กรอาหารและธุรกิจการเกษตรเผชิญอยู่รวมถึงการขาดความรู้ การติดต่อในท้องถิ่นการขาดแคลนข้อมูลและการขาดแคลนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวิจัยตลาดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการวิเคราะห์