ประเภทธุรกิจ

., วางระบบบัญชี system accounting, ตรวจสอบบัญชี audit, ที่ปรึกษาธุรกิจ business consultants, รับทำเงินเดือน salary

license guru ให้บริการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่ หน่วยงานรัฐกำหนด ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว บริการครบจบได้ในที่เดียว 1. ให้บริการขอใบอนุญาต อย. และขึ้นทะเบียนอาหาร อาหารเสริม ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ทุกประเภท ขอใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้า อาหาร-เครื่องดื่ม สถานที่ผลิตอาหาร (สบ.1, อ.1),

Realestate Agency, Real Estate Developer Business Consultants

รับทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษา

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้คำปรึกษา ทางการเงิน, การตลาด และกลยุทธ ทางธุรกิจ

บริการทำบัญชี

Hotel Rich บริการให้คำปรึกษาด้านการขายและการตลาด สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ต ทั่วประเทศการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด โดยระบบ Globla Network’s,B2B,B2C,OTA,E-Commerce,DMC,แบ่งตาม Market Segments รวมถึง การออกแบบ Strategy,Marketing

ให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ Social Media (Facebook, Instagram, twitter, Line, LineOA, Youtube) เว็บไซต์ผ่านการโฆษณา Google Ads Adwords, SEO, Facebook Adverts, Facebook Instant Articles, Facebook Live Best Marketing Consultant in Thailand วิทยากรการตลาดออนไลน์ผ่านวิดีโอคอล (LINE, facebook

บริการให้คำปรึกษา และจัดการฝึกอบรม ระบบมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GMP&HACCP, IATF 16949 บริการออกแบบและจัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริการดูแลรักษาระบบISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GMP&HACCP, IATF 16949 บริการจัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณ์

เป็นตัวแทนในการซื้อขายธุรกิจ