ประเภทธุรกิจ

., วางระบบบัญชี system accounting, ตรวจสอบบัญชี audit, ที่ปรึกษาธุรกิจ business consultants, รับทำเงินเดือน salary

Realestate Agency, Real Estate Developer Business Consultants

รับทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษา

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้คำปรึกษา ทางการเงิน, การตลาด และกลยุทธ ทางธุรกิจ

บริการทำบัญชี

บริการให้คำปรึกษา และจัดการฝึกอบรม ระบบมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GMP&HACCP, IATF 16949 บริการออกแบบและจัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริการดูแลรักษาระบบISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GMP&HACCP, IATF 16949 บริการจัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณ์

เป็นตัวแทนในการซื้อขายธุรกิจ

ที่ปรึกษาด้านการจัดการโครงการ การเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจัดการกับปัญหาพื้นฐานที่องค์กรอาหารและธุรกิจการเกษตรเผชิญอยู่รวมถึงการขาดความรู้ การติดต่อในท้องถิ่นการขาดแคลนข้อมูลและการขาดแคลนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวิจัยตลาดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการวิเคราะห์

ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน การลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารการอบรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วยเทคนิค DSM by HAT การอบรมวิศวกรรมคุณค่าเชิงปฏิบัติ (Value Engineering Work Shop Seminar)