ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม รับควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และกากของเสีย (ขึ้นทะเบียนกับกรม โรงงานอุตสาหกรรมแล้ว)

ที่ปรึกษาด้านการจัดการโครงการ การเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจัดการกับปัญหาพื้นฐานที่องค์กรอาหารและธุรกิจการเกษตรเผชิญอยู่รวมถึงการขาดความรู้ การติดต่อในท้องถิ่นการขาดแคลนข้อมูลและการขาดแคลนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวิจัยตลาดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการวิเคราะห์

ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน การลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารการอบรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วยเทคนิค DSM by HAT การอบรมวิศวกรรมคุณค่าเชิงปฏิบัติ (Value Engineering Work Shop Seminar)

ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ ด้านโซลูชั่นระดับองค์กรย่อม ถึง ขนาดใหญ่ สำหรับธุรกิจของคุณ หรือโรงงานผลิต,ศูนย์กระจายสินค้า,ค้าปลีกและบริการด้านอุตสาหกรรม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส แอนด์ อลิแอนซ์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา การประเมินแผนกลยุทธ์ ธุรกิจบริการและการออกแบบการดำเนินงาน การพัฒนา ISO / IEC20000  โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนา ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพของ ISA  มีความสามารถในด้านทฤษฎีและแนวคิดเท่านั้นและยังรวมถึงการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ประกอบกิจการ การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ E-marketplace บริการจดโดเมนเนม เว็บโฮสติ้ง ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงานธุรกิจ ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเดินทางและขนส่ง 

บริการที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา และจัดฝึกอบรมระบบมาตรฐาน ISO โดยทีมที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการวางระบบมากกว่า 10 ปี ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, ISO 50001, ISO 13485, ISO 17025, ISO 22000, GHP/HACCP, FSSC 22000, มอก.

ผู้ให้บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ยื่นงบการเงิน รับปิดงบการเงินย้อนหลัง รับทำบัญชีรายปี วางแผนภาษี จดทะเบียนบริษัท จดเลิกกิจการ ราคาพิเศษ สำหรับจังหวัด ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ยโสธร  บริการด้าน การวางแผน กำหนดกลยุทธ ธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ การจัดการ การตลาด การเงิน วางแผน พลิกฟื้นธุรกิจ

ที่ปรึกษา Consult และวางระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001,ISO14001, ISO/TS 16949/ GMP,HACCP, BRC Food,BRCIOP, THS24000, IFS Food, IFS Packaging,ISO 22000,Global G.A.P, ISO 13485,ISO27001,OHSAS 18001, FSSC 22000 Food, FSSC 22000 Packaging,5S ,BSCI