ประเภทธุรกิจ

บริษัท พีรวิชญ์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด บริษัททำบัญชีให้กับธุรกิจ sme วางระบบภาษี ด้วยราคาที่สมเหตุผล เริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสาร) ช่วยลดรายจ่ายให้ธุรกิจรายย่อยและผ่านความยุ่งยากการเสียเวลากับเรื่องงานบัญชีและการยื่นชำระภาษีครบตามกฎหมายตรงกำหนดเวลา ป้องกันปัญหาถูกเรียกเก็บเบี้ยปรับ-เงินเพิ่มและป้องกันการถูกเรียกสอบย้อนหลัง

รับทำบัญชีรายเดือน ราคาเหมาะสม บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ตาม พรบ.การบัญชี 2543 จัดทำบัญชีครบทุกเล่มตามกฎหมาย ติดตั้งโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป express accounting software+ อบรมวิธีการใช้งาน เพื่อใช้งานและจัดการด้าน ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า เพิ่มสต๊อก ตั้งเจ้าหนี้ ภาษีซื้อ บันทึกบัญชี เก็บสถิติ

สำนักงานบัญชีบ้านบึง ให้คำแนะนำปรึกษาบริการรับทำบัญชีทุกเล่มและการจัดเก็บเอกสารพื้นฐาน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีของกิจการ เพื่อรับผิดชอบในการทําบัญชีตามที่กฎหมายกําหนดให้นิติบุคคล รับวางระบบบัญชี รับทำบัญชีชลบุรี ทําสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดให้จัดทํา ได้แก่ สมุดรายซื้อ สมุดรายวันขาย

มีปัญหาเรื่องการทำบัญชี มีปัญหาเรื่องการยื่นภาษี มีปัญหาเรื่องเงินสมทบประกันสังคม ติดต่อเข้ามาได้ไม่ต้องเกรงใจ หากเราช่วยท่านได้ เรายินดีให้บริการ ให้คำแนะนำและบริการรับจัดทำบัญชีร้านอาหาร ร้านค้ารายย่อย ซื้อมาขายไป ทำบัญชีห้างหุ้นส่วน วางระบบบัญชีทำครบทุกขั้นตอนทุกวันที่ 1-4 ของทุกเดือน ทางบริษัทจะนัดรับเอกสารบัญชีจากท่าน

กัลยกร การบัญชี เป็นสำนักงานบัญชี ลาดหลุมแก้ว รับทำบัญชีปทุมธานี รับทำบัญชีนิติบุคคล ทำบัญชีธุรกิจห้างร้าน ทำบัญชีโรงงานอุตสาหกรรมผลิต ทำบัญชีกิจการรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก รับทำบัญชีสำหรับอาชีพอิสระ รับทำบัญชีให้คนขายออนไลน์ ธุรกิจส่งสินค้าโลจิสติก โดยนักบัญชีมืออาชีพ erp solution อัตราค่าบริการทำบัญชีคิดตามจำนวนเอกสาร

ลูกค้าและสำนักงานบัญชีก็สามารถทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกันได้ ด้านการจัดทำบัญชีรายเดือน ด้านการจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท ด้านเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการเขียนแผนธุรกิจ ด้านบริการขอคืนภาษี ด้านการวางระบบบัญชี ด้านเป็นที่ปรึกษาในการวางกลยุทธ์ธุรกิจ ด้านการทำงบประจำเดือน ด้านการดูแลเงินเดือน

รับทำบัญชีบันทึกรายการค้าประจำเดือน สมุดบัญชีซื้อขาย สมุดบัญชีรับเงินจ่ายเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย สมุดรายวันทั่วไปและสมุดบัญชีแยกประเภท งบทดลองและงบการเงิน รับทำบัญชีต้นทุนการผลิต บัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม บัญชีสต๊อกสินค้า งบการเงินของธุรกิจผลิตสินค้า วางแผนชำระภาษีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ให้บริการด้านบัญชี รับทำบัญชีทั่วไป และ จัดทำบัญชี ด้วยระบบบัญชีออนไลน์ จัดทำรายงานการเงิน จัดหาผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานสถานะทางการเงินแบบเข้าใจง่าย ไม่ว่าธุรกิจของท่านจะขนาดเล็ก กลางหรือใหญ่ ธุรกิจ smes ข้อมูลทางบัญชีที่เราจัดทำและรายงาน จะช่วยให้ท่านตัดสินใจการทำธุรกิจได้ชัดเจนและแม่นยำขึ้น &nbsp

จำกัด บริการรับทำบัญชีนนทบุรี งานคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี  รับทำบัญชีรายเดือน-รายปี ลดภาระค่าใช้จ่ายการจ้างพนักงาน+ซื้ออุปกรณ์+เปลืองพื้นที่ ต้องเสียเวลาสั่งงานตรวจงานและอาจเสี่ยงเรื่องการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องมีปัญหากับสรรพากรภายหลัง ใช้บริการนักบัญชีมืออาชีพประหยัดเงินและปลอดภัยกว่า

บริการของเรา รับทำบัญชี ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี 1) รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำเดือน แบบทั่วไป ประกอบด้วย 1.1) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน (ภ.ง.ด.1) 1.2) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล