ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายเนื้อวัวทุกส่วนและอาหารที่ปรุงจากเนื้อวัวเท่านั้น

จำหน่ายเนื้อหมู,เนื้อไก่

ค้าเนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง

เนื้อหมูชำแหละ/ผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู