ประเภทธุรกิจ

รับออกแบบ ผลิตและจำหน่าย แผ่นซับเลือด,แผ่นซึมซับของเหลวส่วนเกินจากอาหารสด (Food Pad)