ประเภทธุรกิจ

ขายหมูหยอง, หมูแผ่น

ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกด้วยการอบแห้ง การทำเค็มหรือ การรมควัน

ขายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

จำหน่ายหมูแผ่น

เนื้อสัตว์แปรรูป, เนื้อปลา, เนื้อหมู

บริษัท ไบโอ ครีเอชั่น จำกัด บริษัทประกอบกิจการ การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกด้วยการอบแห้ง การทำเค็มหรือ การรมควัน ผู้ให้บริการทางด้านส่วนผสมเพื่อสุขภาพและสารอาหาร ในประเทศไทยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและเราคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพที่ดีเยี่ยมเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ดีที่สุด บริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก