ประเภทธุรกิจ

เป็นบริษัท ที่นำเสนอ และจำหน่ายเครื่องจักรในการผลิตอาหาร การบริการหลังการขาย การรช่วยเหลือแนะนำ และพัฒนาการผลิตอาหาร

จำหน่ายอุปกรณ์แปรรูปเนื้อหมู เช่นเครื่องบด