Business Type

จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบดิน และทดสอบวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น เครื่องมือทดสอบวัสดุ ชุดทดสอบดิน วัสดุมวลรวม เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบซีเมนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต เครื่องมือทดสอบแอสฟัสต์เครื่องมือทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย NDT เครื่องมือสำรวจและ

จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบดิน และทดสอบวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น เครื่องมือทดสอบวัสดุ ชุดทดสอบดิน วัสดุมวลรวม เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบซีเมนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต เครื่องมือทดสอบแอสฟัสต์เครื่องมือทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย NDT เครื่องมือสำรวจและ

จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบดิน และทดสอบวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น เครื่องมือทดสอบวัสดุ ชุดทดสอบดิน วัสดุมวลรวม เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบซีเมนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต เครื่องมือทดสอบแอสฟัสต์เครื่องมือทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย NDT เครื่องมือสำรวจและ

boring test service, soil boring test, soil depth testing service. soil drilling service drill to explore the soil (soil investigation) test the load of the pile (dynamic load test) and check the integrity of the pile (seismic test) as standard. distribution of concrete piles, i piles, square piles,

เช่น ทดสอบวัสดุ aggregate, ทดสอบซีเมนต์ cement testing, ทดสอบคอนกรีต concrete testing, ทดสอบแอสฟัลต์ asphalt testing, ทดสอบดิน soil testing, ทดสอบเหล็ก steel testing สำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต โรงงานเสาเข็ม โรงงานผลิตซีเมนต์ โรงงานผลิตยางมะตอย โรงงานผลิตเหล็ก เครื่องกดคอนกรีต แบบดิจิตอล (digital

แก้ไขอาคารทรุด ทั่วประเทศ

organic compound) เช่น ไซลีน เบนซีน โทลูอีน เอทธานอล เมทธานอล เฮกเซน สไตรีน ฟอร์มัลดีไฮด์   บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร (food research and testing laboratory) วิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารทั่วไป เช่น total coliform, e.coli, standard plate count วิเคราะห์โลหะที่เป็นพิษในอาหาร

บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา เจาะสำรวจ คำนวนเข็ม ทดสอบความหนาแน่นของดิน วิศวกรรมธรณี

ผู้นำเข้า-จำหน่าย-ซ่อม-เช่า อุปกรณ์สำรวจงานโยธา, กล้องสำรวจ, อุปกรณ์งานทดสอบต่างๆ (Soil Testing), กล้องวัดมุม, ป้ายไฟริ่ง, กล้องวัดระดับอัตโนมัติ, อุปกรณ์วัดระยะทาง, เครื่องหาพิกัดสัญญาณจากดาวเทียม, เครื่องทดสอบแรงอัดของคอนกรีต, เครื่องเจาะเก็บเครื่อง GPS วัดที่ดิน ตัวอย่างคอนกรีต, แบบหล่อคอนกรีต, เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีต