Business Type

โรงเรียนกวดวิชาวิทยาธาร สถาบันกวดวิชาติวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และภาษาอังกฤษ จัดระเบียบการเรียนการสอน Learning on Demand เหมาะสำหรับการเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้าชั้นเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบทุกสนามสอบ ปรับพื้นฐาน จัดกลุ่มย่อยเฉพาะเพื่อนๆ และเฉพาะโรงเรียน จัดรูปแบบเนื้อหาและเวลาได้เอง

เปิดสอนวิชาภาษาไทย,ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ระดับ ป.1-ม.6

โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนกวดวิชา-สอนภาษา โรงเรียนกวดวิชามาตราฐาน โรงเรียนสอนภาษามาตราฐาน โรงเรียนสอนภาษาครบวงจร เรียนภาษาราคาถูก เรียนภาษาถูกหลักไวยากรณ์ กวดวิชา แนะนำกวดวิชา สอนภาษา กวดวิชาคณิตศาสตร์ กวดวิชาภาษาอังกฤษ กวดวิชาวิทยาศาตร์ กวดวิชาภาษาไทย กวดวิชาสังคมศาตร์ สอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาจีนกลาง

โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสองภาษาอังกฤษภูเก็ต โรงเรียนสอนภาษารัสเซีย โรงเรียนสอนภาษาเยอรมัน โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสอนภาษาอิตาลี โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี โรงเรียนสอนภาษาสเปน โรงเรียนสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาพม่า โรงเรียนสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ สอนภาษา วีซ่า งานแปล ทุกประเภท

สถาบันกวดวิชา : ติวเข้ม สอนสด ทุกระดับชั้น ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาละเอียด เน้นฝึกทำโจทย์ ตะลุยข้อสอบ เน้นให้ตรงเป้าหมายกับผู้เรียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ติว O-NET-GAT-PAT ติวสอบวิชาเฉพาะทาง ฯลฯ มีทีมครูแนะแนวดูแลอย่างใกล้ชิด

ระดับอนุบาล-มหาวิทยาลัย

สอนคณิตศาสตร์ กับ อ.สมัย

สอนคณิตศาสตร์ กับ อ.สมัย