ประเภทธุรกิจ

โรงเรียนกวดวิชาวิทยาธาร สถาบันกวดวิชาติวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และภาษาอังกฤษ จัดระเบียบการเรียนการสอน Learning on Demand เหมาะสำหรับการเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้าชั้นเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบทุกสนามสอบ ปรับพื้นฐาน จัดกลุ่มย่อยเฉพาะเพื่อนๆ และเฉพาะโรงเรียน จัดรูปแบบเนื้อหาและเวลาได้เอง

เปิดสอนวิชาภาษาไทย,ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ระดับ ป.1-ม.6

โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนกวดวิชา-สอนภาษา โรงเรียนกวดวิชามาตราฐาน โรงเรียนสอนภาษามาตราฐาน โรงเรียนสอนภาษาครบวงจร เรียนภาษาราคาถูก เรียนภาษาถูกหลักไวยากรณ์ กวดวิชา แนะนำกวดวิชา สอนภาษา กวดวิชาคณิตศาสตร์ กวดวิชาภาษาอังกฤษ กวดวิชาวิทยาศาตร์ กวดวิชาภาษาไทย กวดวิชาสังคมศาตร์ สอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาจีนกลาง

สถาบันกวดวิชา : ติวเข้ม สอนสด ทุกระดับชั้น ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาละเอียด เน้นฝึกทำโจทย์ ตะลุยข้อสอบ เน้นให้ตรงเป้าหมายกับผู้เรียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ติว O-NET-GAT-PAT ติวสอบวิชาเฉพาะทาง ฯลฯ มีทีมครูแนะแนวดูแลอย่างใกล้ชิด

ระดับอนุบาล-มหาวิทยาลัย

สอนคณิตศาสตร์ กับ อ.สมัย

สอนคณิตศาสตร์ กับ อ.สมัย

สอนคณิตศาสตร์ กับ อ.สมัย