Business Type

photocopying shop, express development, digital printing job, black and white, a3 - a4, copying a large quantity of documents, including arrangement of pages, staples, cover various forms copy report copy research results academic transcription photocopying various manuals urgent job, waiting to receive

Our Technical Center is the Toyota's forth Research & Development center outside Japan.

บริษัท สดใส ล้านนา จำกัด วิจัยและพัฒนาไม้ประดับและพืชสวน มุ่งเน้นการพัฒนาดอกไม้และพืชใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์สำหรับตลาดทั่วเอเชียและทั่วโลก

บริษัท ยูเอสจี บอรอล อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จำกัด บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและเทคโนโลยีอื่นๆ

รับปรึกษาด้านการพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์

บริษัท เท็กซ์พลอร์ จัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ให้บริการธุรกิจเทคโนโลยี ย่านบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด เป็นองค์กรวิจัยสัญญาด้านเภสัชกรรม โภชนาการแห่งแรก การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ บริการครบวงจรที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการวิจัยด้านเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยเภสัชกรนักวิเคราะห์ช่างเทคนิคและผู้ดูแลระบบ

รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ แบบสอบถาม "มาที่เดียว มีบริการครบ จบชัวร์"

LMC Automotive เป็นกลุ่มวิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกที่มีการจัดตั้งและมีสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักร ที่ให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

องค์กรพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานศึกษาวิจัย เพื่อกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมในระยะยาว มีโรงการภาคสยามเพื่อช่วยเหลือท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเผยแพร่ข้อมูล ตอดจนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม