ประเภทธุรกิจ

ถ่ายแบบแปลนแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข, รับถ่ายแบบแปลน ถ่ายแปลนแบบบ้าน ถ่ายแปลนแบบก่อสร้างอาคารสานักงาน ถ่ายแปลนแบบโรงงาน แบบแปลนแผนที่ บริการปริ้นงาน สแกนงาน ถ่ายสำเนาเอกสารแบบแปลน ขนาด a1/a10 รับปริ้นงานขาวดำสแกนงานขาวดำ print / scan ขนาด a4 ความเร็ว 135 แผ่น/นาที รับถ่ายพิมพ์เขียว blueprinting service

TDEM เทคนิคอลเซ็นเตอร์ เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาของโตโยต้านอกประเทศญี่ปุ่นแห่งที่ 4 พัฒนารถยนต์ที่ดียิ่งขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัย ด้านคุณภาพ และ ด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก ด้วยกระบวนการวางแผนผลิตภัณฑ์, วิศวกรรมการออกแบบ

บริษัท สดใส ล้านนา จำกัด วิจัยและพัฒนาไม้ประดับและพืชสวน มุ่งเน้นการพัฒนาดอกไม้และพืชใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์สำหรับตลาดทั่วเอเชียและทั่วโลก

บริษัท ยูเอสจี บอรอล อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จำกัด บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและเทคโนโลยีอื่นๆ

รับปรึกษาด้านการพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์

บริษัท เท็กซ์พลอร์ จัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ให้บริการธุรกิจเทคโนโลยี ย่านบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด เป็นองค์กรวิจัยสัญญาด้านเภสัชกรรม โภชนาการแห่งแรก การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ บริการครบวงจรที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการวิจัยด้านเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยเภสัชกรนักวิเคราะห์ช่างเทคนิคและผู้ดูแลระบบ

รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ แบบสอบถาม "มาที่เดียว มีบริการครบ จบชัวร์"

LMC Automotive เป็นกลุ่มวิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกที่มีการจัดตั้งและมีสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักร ที่ให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

องค์กรพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานศึกษาวิจัย เพื่อกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมในระยะยาว มีโรงการภาคสยามเพื่อช่วยเหลือท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเผยแพร่ข้อมูล ตอดจนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม