ประเภทธุรกิจ

บริการปริ้นท์งาน สแกนงาน ถ่ายสำเนาเอกสารแบบแปลน ขนาด a1/a10 รับปริ้นงานขาวดำสแกนงานขาวดำ print / scan ขนาด a4 ความเร็ว 135 แผ่น/นาที บริการเย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น งานเย็บเล่มพับครึ่ง a1 พับเป็น a2 ทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม as built) และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง รับถ่ายพิมพ์เขียว blueprinting service

TDEM เทคนิคอลเซ็นเตอร์ เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาของโตโยต้านอกประเทศญี่ปุ่นแห่งที่ 4 พัฒนารถยนต์ที่ดียิ่งขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัย ด้านคุณภาพ และ ด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก ด้วยกระบวนการวางแผนผลิตภัณฑ์, วิศวกรรมการออกแบบ

รับปรึกษาด้านการพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์

รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ แบบสอบถาม "มาที่เดียว มีบริการครบ จบชัวร์"

LMC Automotive เป็นกลุ่มวิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกที่มีการจัดตั้งและมีสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักร ที่ให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

องค์กรพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานศึกษาวิจัย เพื่อกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมในระยะยาว มีโรงการภาคสยามเพื่อช่วยเหลือท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเผยแพร่ข้อมูล ตอดจนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิจัยการตลาดในประเทศและโลก

หน่วยงานภายใต้การดูแลของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างงานวิจัยสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา

บริการเกี่ยวกับด้านการวิจัยโครงการต่างๆ

วิจัยการตลาด