Business Type

importing and marketing pharmaceutical specialities and other products from sources within boehringer ingelheim group of companies with activities focusing mainlv on theailand

PHARMACEUTICAL MANUFACTURER

A MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR OF MEDICAL PRODUCTS FROM IN THAILAND AND FOREIGN COUNTRIES. CERTIFIED BY THE GMP AND ISO 9002

ยารักษาโรค,ยาแผนปัจจุบัน

ยาจากสมุนไพร มาตรฐาน GMP, บริการปรึกษา-ผลิต จำหน่ายยาสมุนไพร, บรรจุแคปซูล - แผงฟอยซ์, บดผงยา, บรรจุซองชา, ยาเม็ดลูกกลอน, ยาตอกเม็ด

ผลิตยารักษาสัตว์

ผลิตยาแผนปัจจุบัน

ผลิตและจำหน่าย ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพรและเวชภัณฑ์ จำหน่ายและส่งออกทั่วประเทศและต่างประเทศ

ยากุมารปิ่นเพชร ยาน้ำไตรจักร ยากษัยปิ่นเพชร จำหน่ายทั่วประเทศ

reparil, Spasmo Urgenin, Sebamed