Business Type

หยินเทียน พาร์คกิ้ง (yintian parking)เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาที่จอดรถในพื้นที่จำกัด และบริการจัดการพื้นที่จอดรถด้วยรูปแบบที่หลากหลาย rotary parking, tower parking, simple lifting type และ puzzle parking system สามารถสร้างสูงขึ้นจากพื้นดินและสามารถเจาะพื้นที่จอดรถลงไปในพื้นใต้ดิน เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสูงจากประเทศจีนที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก

ลานจอดรถสำเร็จรูปอัตโนมัติไฮเทค

บริการที่จอดรถ

ลานจอดรถสำเร็จรูปอัตโนมัติไฮเทค

ลานจอดรถเฉลิมกรุง อสังหาริมทรัพย์

ลานจอดรถ