ประเภทธุรกิจ

สามารถรองรับรถรวม 80 คัน แบ่งเป็นใต้ดิน 24 คันและบนดิน 56 คัน บนพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร     หยินเทียน พาร์คกิ้ง (yintian parking) ติดต่อ คุณเชอ โทร 0-2245-6988-9,0-2245-6885,08-1563-4870  

บริการที่จอดรถ

ลานจอดรถสำเร็จรูปอัตโนมัติไฮเทค

ลานจอดรถสำเร็จรูปอัตโนมัติไฮเทค

ลานจอดรถเฉลิมกรุง อสังหาริมทรัพย์

ลานจอดรถ