Business Type

รับซื้อน้ำมันพืชเก่า กรุงเทพ ปทุมธานีและน้ำมันพืชใช้แล้ว ปทุมธานี และมาสกัด เป็นไบโอดีเซลจากน้ำมัน และเป็นทั้งผลิตอาหารสัตว์ หัวเชื้ออาหารสัตว์ รับซื้อน้ำมันพืชเก่าทุกชนิด รับประมูลราคาน้ำมันโรงงาน น้ำมันร้าน KFC ให้การเชื่อมันและบริการ

เป็นผู้ผลิตน้ำมัน ไบโอ-ดีเซล ที่ได้มาตรฐานจากกรมธุรกิจพลังงาน ผลิตด้วยระบบปิด ไม่มีน้ำเสีย ปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยสูง จัดจำหน่าย 1. วัตถุดิบสำหรับการผลิต ไบโอ-ดีเซล ทุกชนิด 2. เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิต ไบโอ-ดีเซล 3. การรีคัพเวอร์รี่ และการกลั่นกลีเซอรีน 4. บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ

บริษัท วี.แฟท แอนด์ ออยล์ จำกัด โรงงานผู้จัดจำหน่ายและขายส่งน้ำมันพืชเพื่อใช้ในอุตสหกรรมและเป็นส่วนผสมวัตถุดิบอาหารสัตว์, กรดน้ำมันถั่วเหลือง, กรดน้ำมันรำ และ กรดน้ำมันมะพร้าว ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 080-555-8155, 0-2587-8431

เป็นผู้ผลิตน้ำมัน ไบโอ-ดีเซล ที่ได้มาตรฐานจากกรมธุรกิจพลังงาน ผลิตด้วยระบบปิด ไม่มีน้ำเสีย ปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยสูง จัดจำหน่าย 1. วัตถุดิบสำหรับการผลิต ไบโอ-ดีเซล ทุกชนิด 2. เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิต ไบโอ-ดีเซล 3. การรีคัพเวอร์รี่ และการกลั่นกลีเซอรีน 4. บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ

  manufacturing plant plastic containers for food, beverages, fruit juices, sweet juices, fresh milk, sauces, seasonings, vegetable oils, pharmaceuticals, drugs, vitamins, dietary supplements, cosmetics, detergents, dishwashing liquids, fabric softeners, liquid soaps, shower gels, shampoos, conditioners

ผลิตน้ำมันพืชกุ๊ก

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช

ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช

ผลิตและจำหน่าย น้ำมันถั่วเหลือง ตรา องุ่น

น้ำมันพืช