Business Type

รับซื้อน้ำมันพืชเก่า กรุงเทพ ปทุมธานีและน้ำมันพืชใช้แล้ว ปทุมธานี และมาสกัด เป็นไบโอดีเซลจากน้ำมัน และเป็นทั้งผลิตอาหารสัตว์ หัวเชื้ออาหารสัตว์ รับซื้อน้ำมันพืชเก่าทุกชนิด รับประมูลราคาน้ำมันโรงงาน น้ำมันร้าน KFC ให้การเชื่อมันและบริการ

เป็นผู้ผลิตน้ำมัน ไบโอ-ดีเซล ที่ได้มาตรฐานจากกรมธุรกิจพลังงาน ผลิตด้วยระบบปิด ไม่มีน้ำเสีย ปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยสูง จัดจำหน่าย 1. วัตถุดิบสำหรับการผลิต ไบโอ-ดีเซล ทุกชนิด 2. เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิต ไบโอ-ดีเซล 3. การรีคัพเวอร์รี่ และการกลั่นกลีเซอรีน 4. บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ

เป็นผู้ผลิตน้ำมัน ไบโอ-ดีเซล ที่ได้มาตรฐานจากกรมธุรกิจพลังงาน ผลิตด้วยระบบปิด ไม่มีน้ำเสีย ปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยสูง จัดจำหน่าย 1. วัตถุดิบสำหรับการผลิต ไบโอ-ดีเซล ทุกชนิด 2. เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิต ไบโอ-ดีเซล 3. การรีคัพเวอร์รี่ และการกลั่นกลีเซอรีน 4. บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแฟท แอนด์ ออยล์ โรงงานผลิตน้ำมันพืช นนทบุรี ปทุมธานี ผู้ผลิต ขายส่ง น้ำมันพืช สำหรับปรุงอาหาร และ กากถั่วเหลือง น้ำมันปาล์มดิบ รองรับการผลิตอาหารสัตว์ น้ำมันพืชใช้กับอาหารสัตว์ (fatty acid) เพื่ออุตสาหกรรม เช่น กรดน้ำมันปาล์ม   ส่งออกกากถั่วเหลือง น้ำมันพืชใช้กับอาหารสัตว์

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช

ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช

ผลิตและจำหน่าย น้ำมันถั่วเหลือง ตรา องุ่น

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มตราโอลีน สายรุ้ง เนยเทียมและไขมันพืชตราเพ็ญ, ผู้ผลิตน้ำมันพืช, น้ำมันปาล์ม, palm oil, ไขมันพืช, มีวิตามินอี, ผู้จำหน่ายน้ำมันพืช, น้ำมันพืชโอลีน, cooking oil, trans fat og., ไม่มีโคเลสเตอรอล

ผลิตน้ำมันพืชกุ๊ก

บริษัท เจ-ออยล์ มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายโมดิฟายด์สตาร์ช (Modified Starch) และน้ำมันเพื่อการประกอบอาหาร (Edible Oil) สำหรับโมดิฟายด์สตาร์ชบางชนิดที่มีความพิเศษเราได้นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น น้ำมันเพื่อการประกอบอาหารของเรามีความเป็นเอกลักษณ์ จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น