Business Type

เราเป็นบริษัทจัดหาแรงงานไทย บริษัท outsource จัดหา แรงงานจ้างเหมาชาย แรงงานจ้างเหมาหญิง ทั้งแรงงานประจำและแรงงานชั่วคราว  6 เหตุผลง่ายๆ ว่าทำไมต้องใช้บริการรับจ้างเหมาแรงงาน จาก บริษัท พีพีแอล เซอร์วิส จำกัด 1. เพื่อแบ่งเบาภาระในการจัดหาแรงงาน-ฝึกฝนแรงงาน เพราะเราคัดสรรแรงงานชาย แรงงานหญิง

เตือนนายจ้าง ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 แรงงานต่างด้าวระบบเก่าที่ถือบัตรสีชมพู กลุ่ม CI เล่มเขียว กลุ่มประมงทุกคนต้องเป็น MOU เท่านั้น โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI นั้นจะต้องถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบ MOU เท่านั้น กรณีตรวจพบนายจ้างมีแรงงานไม่ถูกกฏหมายแรงงาน ถูกดำเนินคดีทั้งนายจ้างและแรงงาน

ให้บริการแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา) ที่ถูกกฏหมาย,เน้นบริการด้านแม่บ้านในประจำโรงงานอุตสาหกรรม,คนดูแลสวนประจำในโรงงานอุตสาหกรรม,พนักงานใน Line การผลิต ,รับจัดทำพาสปอร์ต,ต่อบัตรทำงานแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา)

รับเหมาแรงงาน ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ

บริษัท ดีเอสเอส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ย่านเมืองระยอง ประกอบธุรกิจ บริหารจัดการและจัดหาบุคลากร ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถและเหมาะสมเข้ามาร่วมงานตามความถนัดของตนเอง บุคลากรมีคุณภาพ

โรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล

ซีโอเจ จัดหาแรงงาน หรือ บริษัท จัดหางาน ซีโอเจ พาส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการในด้านการจัดหาแรงงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแรงงานภายในประเทศ หรือแรงงานต่างด้าว อย่างถูกต้องตามกฎหมายซีโอเจ จัดหาแรงงาน เราเป็นมือวางอันดับหนึ่งที่หลายบริษัทให้ความไว้วางใจในการจัดหา หรือจัดจ้างแรงงานทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น

รับจ้างเหมาแรงงานกับโรงงาน รับบริการจ้างเหมาแรงงาน สรรหาบุคคลกรให้กับบริษัทต่างๆ ที่ต้องการแรงงาน ทั้งงานในโรงงาน พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย สวัสดีการดี รับหาพนักงานชั่วคราว พนักงานทดแทน บริการรับเหมาชิ้นงานด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ จัดหากำลังคน/บุคลากรให้ตรงความต้องการของลูกค้า ยินดีต้อนรับคนที่กำลังหางาน

บริการจัดหาแรงงาน รับเหมาแรงงาน รับจ้างทำของ เช่น รับเหมาผลิดรายชิ้น ประกอบ บรรจุ คัดแยก โดยจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน บริการรับจัดหาของใช้สิ้นเปลือง เช่น เศษผ้า ถุงมือ อุปกรณ์เซฟตี้ วัตถุดิบในกระบวนการผลิต