ประเภทธุรกิจ

เตือนนายจ้าง ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 แรงงานต่างด้าวระบบเก่าที่ถือบัตรสีชมพู กลุ่ม ci เล่มเขียว กลุ่มประมงทุกคนต้องเป็น mou เท่านั้น โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน boi นั้นจะต้องถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบ mou เท่านั้น กรณีตรวจพบนายจ้างมีแรงงานไม่ถูกกฏหมายแรงงาน ถูกดำเนินคดีทั้งนายจ้างและแรงงาน

เราเป็นบริษัทจัดหาแรงงานไทย บริษัท outsource จัดหา แรงงานจ้างเหมาชาย แรงงานจ้างเหมาหญิง ทั้งแรงงานประจำและแรงงานชั่วคราว    6 เหตุผลง่ายๆ ว่าทำไมต้องใช้บริการรับจ้างเหมาแรงงาน จาก บริษัท พีพีแอล เซอร์วิส จำกัด 1. เพื่อแบ่งเบาภาระในการจัดหาแรงงาน-ฝึกฝนแรงงาน เพราะเราคัดสรรแรงงานชาย

งานวิศวกรรม วางแผนออกแบบ สร้างและติดตั้ง แรควางสินค้า shuttle racking system, พาเลทแรค pallet shuttle rack, ชั้นเก็บสต็อกสินค้า   ชั้นวางของชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม selective racking system ชั้นเก็บชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ อะไหล่สินค้าอุตสาหกรรม สำรวจพื้นที่ รับฟังความต้องการของลูกค้า และรับฟังปัญหาของลูกค้า

ให้บริการแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา) ที่ถูกกฏหมาย,เน้นบริการด้านแม่บ้านในประจำโรงงานอุตสาหกรรม,คนดูแลสวนประจำในโรงงานอุตสาหกรรม,พนักงานใน Line การผลิต ,รับจัดทำพาสปอร์ต,ต่อบัตรทำงานแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา)

รับเหมาแรงงาน ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ

บริษัท ดีเอสเอส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ย่านเมืองระยอง ประกอบธุรกิจ บริหารจัดการและจัดหาบุคลากร ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถและเหมาะสมเข้ามาร่วมงานตามความถนัดของตนเอง บุคลากรมีคุณภาพ

ซีโอเจ จัดหาแรงงาน หรือ บริษัท จัดหางาน ซีโอเจ พาส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการในด้านการจัดหาแรงงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแรงงานภายในประเทศ หรือแรงงานต่างด้าว อย่างถูกต้องตามกฎหมายซีโอเจ จัดหาแรงงาน เราเป็นมือวางอันดับหนึ่งที่หลายบริษัทให้ความไว้วางใจในการจัดหา หรือจัดจ้างแรงงานทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น

รับจ้างเหมาแรงงานกับโรงงาน รับบริการจ้างเหมาแรงงาน สรรหาบุคคลกรให้กับบริษัทต่างๆ ที่ต้องการแรงงาน ทั้งงานในโรงงาน พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย สวัสดีการดี รับหาพนักงานชั่วคราว พนักงานทดแทน บริการรับเหมาชิ้นงานด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ จัดหากำลังคน/บุคลากรให้ตรงความต้องการของลูกค้า ยินดีต้อนรับคนที่กำลังหางาน

โรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูล

รับดำเนินเอกสารแรงงานต่างด้วครบวงจร,แรงงานต่างด้าว,กัมพูชา,พม่า,ลาว,MOU, รับทำ Work-permit ใบอนุญาตทำงาน , รับทำพาสปอร์ต, รับจัดหาแรงงานต่างด้าว, Handing VISA/ Passport รับจัดแรงงานเข้าประกันสังคม รับพิสูจน์สัญชาติ, ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว MOU ,ต่อใบอนุญาตทำงาน,รายงานตัว 90 วัน,เปลี่ยนย้ายนายจ้าง,ขอใบโควต้า