Business Type

Mosquito Net, Net, Net Nylon, Net Polyester, Polyester Knitted Fabrics, Weaving Fabrics

Mosquito Net, Net, Net Nylon, Net Polyester, Polyester Knitted Fabrics, Weaving Fabrics

ผ้าคลุมใหล่, ผ้าห่ม, ผ้าขาวม้า, เป็นสินค้าของชาวกะเหรี่ยง ระดับ 5 ดาว

ถักผ้า ฟอก ย้อมผ้า

ขายส่งสินค้าสิ่งทอสิ่งถัก

ทอผ้ายืดเป็นม้วน