Business Type

จิวเวลรี่

เพชรพลอย ทองรูปพรรณ

  Safasilver.Co.Ltd is on the leading manufacturer and exporter of wholesale Silver Jewelry from Thailand since 2009

ลีฟวิ่งสตาร์ส จำหน่ายเพชรมา 25 กว่าปี เรานำอัญมณีเข้ามาโดยตรง ที่นี่มีเพชรทุกรูปทรง ทุกสีและทุกขนาดอยู่ในสต็อก อีกทั้งยังมีโรงงานเจียระไนเพชรเองที่ประเทศอินเดีย

ผลิตจิวเวลรี่

นำเข้า, ส่งออกเพชร

Importers & Exporters Gems and Silver Jewellery 925

เครื่องเงิน-ส่งออก

นำเข้า, ส่งออกเพชร