Business Type

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับทำธูปและยากันยุงทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ธูปจีน, น้ำหอมสำหรับฉีดธูป, ผงธูป, ตราธูป, ไม้ก้านธูป

ผลิตและจำหน่ายธูปเปลือย,ธูปหอม,ธูปกำไทยลธูปจีน,ธูปเครื่องธูปไม้กลม,ธูปสี,ธูปห่อ,ธูปกระบอก

ผู้ผลิตและจำหน่ายผงธูป ทั้งในและต่างประเทศ ก้อแดง ขี้เลื่อย จันขาว แป้งและอุปกรณ์ในการทำธูป ได้แก่ ไม้ก้านธูป กระดาษแก้วเหลือง ขาว ตราธูป น้ำหอมสำหรับฉีดธูป แผ่นพลาสติก กล่องเทียนชุด ธูปหวย ธูปกำยานหรือธูปโคน ธูปจีนทุกขนาดตั้งแต่ 1.4 1.2 1.1 ธูปสี ธูปยาว 60 75 90 cm

ธูปหอม ,เครื่องร่ำต่างๆ เช่น แป้งร่ำ ดินสอพอง น้ำอบไทย

ธูปขด ธูปก้าน เทียน ขายส่งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ผลิตและจำหน่ายธูปหอม, เทียนหอมทุกชนิด

ผลิตและจำหน่ายธูป

ผลิตธูปหอม ตราเจ้าแม่กวนอิม

ผลิตและจำหน่ายธูปหอม