Business Type

แพปลา

ฟาร์มกุ้ง

เพาะพันธุ์ปลา

ฟาร์มจระเข้

จำหน่ายปลาสวยงาม

Breeder & Wholesale & Retail & Export & Import Flowerhorn Kamfa

จำหน่ายพันธุ์ปลาสัตว์น้ำ