Business Type

จัดอบรมหลักสูตร 1. ศิลปะการผูกผ้า, จับจีบผ้าในงานพิธี โยงผ้าประดับเวที มัดผ้าและจับจีบผ้าในลายต่างๆ 2. ศิลปะการจัดดอกไม้ในงานพิธี การจัดซุ้มดอกไม้ การจัดกระเช้าดอกไม้ การเข้าช่อดอกไม้ การจัดดอกไม้เพื่อใช้ริบบิ้นเปิดงาน การจัดดอกไม้ตกแต่งโต๊ะรับแขก 3. การจัดทานบายสี 4. การทำดอกไม้จันทร์ รับบริการจัดผ้าประดับงานพิธี

Flowers Arrangement Courses Flowers Decoration Flower

สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์, เพ้นท์แก้ว, ปั้นของจิ๋ว, เทียนแฟนซี เปิดสอนงานฝีมือและรับเป็นวิทยากรพิเศษนอกสถานที่

รับสอนทำดอกไม้จันทน์

สอนจัดดอกไม้สด สอนเพ้นท์โฟลคอาร์ต รับจัด-บริการส่งดอกไม้สด

สอนจัดดอกไม้ และจำหน่าย

รับสอนจัดดอกไม้สด