Business Type

Fire engines,oil and air tanks. General metal lath.

Fire engines,oil and air tanks. General metal lath.

Distribute Fire Engines, Alarm Fire And Dry Battery.

จำหน่าย รถดับเพลิง รถน้ำดับเพลิง รถดับเพลิง เอนกประสงค์ รถดับเพลิง เอนกประสงค์ถังรี รถดับเพลิง เอนกประสงค์ถังเหลี่ยม รถขยะ รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย รถบรรทุกขยะอัดท้าย รถบรรทุกขยะ เปิดข้างเทท้ายติดตั้งไฮดรอลิคกระเช้าซ้อมไฟฟ้า รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย แบบรถยนต์ 4 ล้อ รถขยะเอนกประสงค์ รถพยาบาล

Fire Extinguishers

ตัวแทนจำหน่ายรถดับเพลิง รถกู้ภัย รถกู้ภัยเฉพาะทาง รถฝ่าการจลาจล รถบรรทุกพ่วง รถดัมพ์ รถบรรทุกน้ำ รถขยะ รถกวาดถนน รถบรรทุกสารเคมีหรือผงฝุ่น รถห้องเย็น รถบรรทุกคอนกรีตผสม รถบรรทุกยางมะตอย รถเครน รถกระเช้ายกสูง

นำเข้าเครื่องจักรรถกวาดถนน รถดูดฝุ่น

ผลิตและจำหน่าย รถดับเพลิง รถขยะ รถน้ำ

รถดับเพลิง