Business Type

- trade show designed according to the characteristics of actual use. match with the brand image design and make wrap around sign, wrap around sign, print around the pile with inkjet and silkscreen system on vinyl material. sticker materials and future board materials pop-up tiered head surround signs

we are the specialist in exhibition booth design, trade show , events and commercial interiors architectural we specialist in, but not limited to: conceptualization and designing project management and planning implementation and management of events structure production graphics

Exhibition Booth Contractor Bangkok alias Pixelmate Exhibition., Co. Ltd. is a leading trade show booth designer and trade show booth contractor for Trade Shows based out of Bangkok, Thailand. Pixelmate Exhibition., Co.

, hair, nail, spa, wellness, beauty trade show, beauty show, beauty fair, Asean region, Thailand,  information beauty, information exhibitions, exhibit, benefits, advantages, exhibitor, distribution in Asean, the biggest ASEAN business hub, why exhibition    

Services Exhibitions & Trade Fairs

Services Exhibitions & Trade Fairs

เราคือผู้ให้บริการรับจัดงานอีเว้นท์ งานบันเทิงสาธารณะ งานการประชุมสัมมนา งานนิทรรศการ การแสดงสินค้า งานส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมการจัดจำหน่าย และงานบริหารจัดการโครงการหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังรับจัดงานเลี้ยง ปาร์ตี้ คอนเสิร์ต บริษัทมีความชำนาญอย่างมากในการจัดงานแสดงผลงานศิลปะ ผลงานที่ถูกพูดถึงคือ

RX Tradex ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าแห่งอาเซียน รี้ด เทรดเด็กซ์ เป็นสมาชิกในกลุ่มบริษัท RX ผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เจ้าของงานชื่อดังมากกว่า 400 งานใน 22 ประเทศที่นำพาให้ผู้ซื้อและผู้ขายจาก 43 สาขาอุตสาหกรรมทั่วโลกได้มาพบปะเจรจาธุรกิจ สำหรับในไทยและเวียดนาม เราจัดงานจำนวนมากกว่า 20 งานที่มีชื่อเสียงในหลากหลายอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ