Business Type

บริการด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา หลักสูตรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมความปลอดภัยในการทำงาน และหลักสูตรอื่นๆที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ

รับจัดอีเว้นท์

จัดงานสัมนาจัดบูธ

ออร์แกไนเซอร์

รับจัดประชุมสัมนา

คอมพิวเตอร์, เครื่องเสียง, โพเทนเตอร์