ประเภทธุรกิจ

รับจัดงานแสดงสินค้า จัดการประชุม

รับจัดอีเว้นท์

ออร์แกไนเซอร์

รับจัดประชุมสัมนา

รับจัดและปรับปรุงสถานที่ในการประชุมและการจัดสัมมนา

จัดงานสัมนาจัดบูธ