Business Type

พิมพ์เขียว Ink-Jet ขาว ไข ฟิล์ม กระดาษคาร์บอน Carbornex โรงงานผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย พร้อมบริการซ่อมเครื่อง ผู้ผลิต - กระดาษพิมพ์เขียว - กระดาษขาว ไข และ ฟิล์ม ทั้งชนิดเขียนแบบ, ถ่ายเอกสาร AO และพล็อตเตอร์ - กระดาษ Ink Jet, Photo Grossy และ Inkjet Film - กระดาษคาร์บอน Carbonex

Blue Print Machine, Plan Paper Copier Machine AO, Diazo Paper, Plain Paper Tracing Paper Polyester Film For Drafting, PPc, Plotter, Inkjet Material

จำหน่ายแสน็ป ,อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการ์เม้นท์

ผลิตและจำหน่ายกระดาษไวแสง ฟิล์มไวแสง,เครื่องพิมพ์แบบแปลน, กระดาษไขถ่ายเอกสารแบบแปลน, กระดาษฟอกขาว,ฟิล์มถ่ายเอกสารแบบแปลน,กระดาษไขพิมพ์ระบบพ่นหมึก,กระดาษพิมพ์เขียว

กราฟฟิคสิ่งพิมพ์หมึกโรงพิมพ์