Business Type

importer of chemical vulcanizations for castings, such as metal smasher air extinguisher in castings industrial furnace suppliers such as furnaces, industrial furnaces, hot furnaces, gas furnaces, fuel oil, aluminum furnaces, copper, bronze, brass, zinc, magnesium, iron furnace, furnace, induction

โรงงานรับจ้างฉีดซิงค์ (ไดคาสติ้งซิงค์) รับจ้างฉีดอลูมิเนียม (ไดคาสติ้งอลูมิเนียม) รับจ้างฉีดซิงค์ (ไดคาสติ้งซิงค์) รับจ้างฉีดอลูมิเนียม (ไดคาสติ้งอลูมิเนียม) รับผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ อะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ อะไหล่รถจักรยาน ชิ้นส่วนขาเก้าอี้สำนักงาน ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่าง

cans aluminum soft drink cans aluminum beer cans buy scrap metal at a good price buying cane pipes buying cane deformed 4 hun buying cane deformed 5 hun buying deformed cane 6 hun buy long inch steel scrap rebar with a thickness of 25 mm. large cast iron steel scraps from metal castings usually

หล่ออลูมิเนียม ยิงทราย เชื่อมด้วยเลเซอร์ ชุบแข็ง ยิงน้ำ นำเข้า/ส่งออก อลูมิเนียมแท่ง หล่ออลูมิเนียมด้วยทราย หล่อทองแดง ทองเหลือง ทำแม่พิมพ์ไม้

เราคือร้านที่ผลิตและจำหน่ายชิ้นงานอะลูมิเนียมสั่งทำตามที่ลูกค้าต้องการ ในรูปแบบที่ลูกค้าชอบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ โดยวิธีการของเราคือการฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียมให้เป็นรูปทรงต่างๆ ตามที่ลูกค้าออกแบบในราคาสั่งทำซึ่งสามารถจับต้องได้ และสินค้าที่มีคุณภาพจากการที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาประกอบในกระบวนการผลิต

Die casting services: Aluminum and zinc die casting and metal castings

รับสั่งทำตามแบบ

รับฉีดอลูมิเนียม, ซิ้ง, รับปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น

ฉีดอลูมิเนียม

บริษัท อัลพลา ไฮเทค จำกัด ที่ศรีราชา ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป, ชิ้นส่วนโลหะ, ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ พร้อมให้คำแนะนำอย่างจริงใจ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีสินค้าครบครัน ราคาพิเศษกว่าใคร ยินดีให้คำแนะนำ