Business Type

นำเข้าอุปกรณ์เครื่องทอผ้าและสายพานกำลังส่ง

จำหน่ายใบมีดสำหรับโรงทอผ้า

จำหน่าย บริการซ่อมบำรุง เครื่องจักรทอผ้า

ทอผ้า

เอเย่นขายเครื่องจักรสิ่งทอ

ผลิตและจำหน่ายผ้าทอ

ทอผ้า

เครื่องทอผ้า