Business Type

ธนาคารสเตมเซลล์เอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ตรวจพันธุกรรมเพื่อลดความเสี่ยงของโรค

ให้บริการคนไข้เกี่ยวกับล้างไต

เป็นศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูสมรรถนะทางเพศของชาย

บริการคลีนิคฟอกไต

โรคกระดูกและข้อ

ตรวจและรักษาโรคกระดูก ไขข้อ

คลินิกรักษาผิวหนัง

ให้บริการฟอกไต

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเกษตรนวมินทร์ ฟอกเลือด ไตเทียม