ประเภทธุรกิจ

ธนาคารสเตมเซลล์เอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ตรวจพันธุกรรมเพื่อลดความเสี่ยงของโรค

ให้บริการคนไข้เกี่ยวกับล้างไต

เป็นศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูสมรรถนะทางเพศของชาย

บริการคลีนิคฟอกไต

รักษาโรคเฉพาะทาง หู คอ จมูก

รักษาโรคตา

ให้บริการรักษาผู้ป่วยและฟอกเลือดผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวาย

คลินิคฟอกเลือดโรคไต

รักษาโรคไต และรักษาโรคทั่วไป